Regels letterhoogte

Artikel 13.

Presentatie van verplichte vermeldingen

De verplichte vermeldingen zoals beschreven in artikel 9, lid 1, moeten zodanig op de verpakking of etiket zijn aangebracht dat ze duidelijk leesbaar zijn, met een lettergrootte met een x-hoogte als omschreven in Bijlage IV van minimaal 1,2 mm.

Op verpakkingen waarvan het grootste oppervlak kleiner dan 80 cm2 is, moet een lettergrootte gehanteerd worden van minimaal 0,9 mm. 

Lettergrootte meten
Bij het meten van de lettergrootte wordt uitgegaan van de x-hoogte van de letter. Dit is de hoogte vanaf de onderste schrijflijn of basislijn tot aan de bovenste hanglijn.

De benaming en nettogewicht moeten in hetzelfde gezichtsveld staan. Eventueel aangevuld met het alcoholgehalte als dit van toepassing is. De houdbaarheidsvermelding hoeft dus niet meer in hetzelfde gezichtsveld te staan. 

Om zeker te zijn van uw zaak kunt u hier de Etiketmeter van KTBA aanvragen.

Etiketmeter het nieuwe etiketteren