Lijst van verplichte vermeldingen

Volgens artikel 9 van de nieuwe Verordening zijn de volgende vermeldingen verplicht op de de produktverpakking:

   1. De benaming van het levensmiddel
   2. De lijst van ingrediënten;
   3. Elke stof of technische hulpstof die wordt genoemd in bijlage II (allergenen) of is afgeleid van een in bijlage II genoemde stof en welke nog aanwezig is in het eindproduct, zelfs in een veranderde vorm;
   4. De hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten (KWID);
   5. De nettohoeveelheid van het levensmiddel;
   6. De datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
   7. Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden;
   8. De naam of handelsnaam en het adres van de in artikel 8, lid 1 bis, bedoelde exploitant van een levensmiddelenbedrijf.
   9. Het land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig artikel 26;
   10. Een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing;
   11. Voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%; het effectief alcoholvolumegehalte;
   12. Een voedingswaardevermelding; (bijlage I)

 

OPMERKINGEN:

De enige wijziging in de lijst van verplichte vermeldingen ten opzichte van de oude wetgeving, is de verplichte voedingswaardevermelding.

De vermeldingen moeten worden aangeven in woord en getal. Onverminderd artikel 35 mogen ze aanvullend worden uitgedrukt door middel van pictogrammen of symbolen. (Dit betreft de voedingswaarde-informatie.)