Oorsprong of herkomst

Artikel 26.

Land van oorsprong of plaats van herkomst 

Lid 2a: Verplicht indien weglating consument kan misleiden;

Lid 2b: Voor vlees dat is opgenomen in bijlage XI: varkens, schapen, geiten en pluimvee.

Geldt voor vers, gekoeld en bevroren vlees

 

Lid 3: Wanneer het land van oorsprong/plaats van herkomst is vermeld en de primaire ingrediënt komt hier niet vandaan, wordt tevens land van oorsprong/plaats van herkomst van dit ingrediënt vermeld of wordt vermeld dat het land van oorsprong/plaats van herkomst van deze primaire ingrediënt verschilt van die van het levensmiddel. 

“Primaire ingrediënt” is ingrediënt dat voor minimaal 50% aanwezig is in het levensmiddel.