Vermelden van datum

Artikel 24.

Datum van minimale houdbaarheid, uiterste consumptiedatum en datum van invriezing

 

Datum van invriezen vermelden “ingevroren op …”  voor producten in bijlage III punt 6.

 

  • Bewaarvoorschrift na ‘Ten minste houdbaar tot’  vermelden indien relevant om de houdbaarheid te waarborgen.