Bijkomende verplichte vermeldingen

Artikel 10.

Bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke typen of categorieën

Naast de vermelding in artikel 9, lid 1 zijn in de bijlage III bijkomende verplichte vermeldingen voor specifieke typen of categorieën levensmiddelen vastgesteld.

 

Enkele wijzigingen van de bijkomende verplichte vermeldingen ten opzicht van de oude wetgeving zijn:

 

  • “bevat aspartaam (een bron van fenylalanine)” wordt vermeld op het etiket indien aspartaam/aspartaam-acesulfaam-zout enkel is opgenomen in de lijst met ingrediënten door een verwijzing naar het E-nummer.
  • “bevat een bron van fenylalanine” wordt vermeld op het etiket indien aspartaam/aspartaam-acesulfaamzout met specifieke naam is opgenomen in de lijst met ingrediënten.
  • Dranken met >150 mg/l cafeïne, “Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven” in het gezichtsveld van de benaming van de drank, gevolgd door vermelding tussen haakjes van het cafeïnegehalte uitgedrukt in mg/100 ml.
  • Andere producten dan dranken waaraan cafeïne is toegevoegd met fysiologische doeleinden, krijgen de uitdrukking “Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven” in het gezichtsveld van de benaming van de drank, gevolgd door vermelding tussen haakjes van het cafeïnegehalte uitgedrukt in mg/100 ml. Voor voedingssupplementen wordt het cafeïnegehalte uitgedrukt per ‘dagelijkse consumptie aanbevolen portie’.

Voor bevroren vlees, diepgevroren vleesbereidingen en diepgevroren onverwerkte visserijproducten geldt een vermelding van de datum van invriezing of de datum van de eerste invriezing indien het product meer dan een keer ingevroren is geweest.