Het nieuwe etiket

Door de nieuwe regels zullen huidige etiketten aangepast moeten worden. Zo zal o.a. de allergeneninformatie opnieuw moeten worden vormgegeven en de voedingswaarde zonodig toegevoegd worden of worden aangepast. De nieuwe regels schrijven voor dat elk product per 13-12-2016 voorzien dient te worden van een Voedingswaarde-declaratie. Uitgezonderd produkten die nu al een voedingswaarde-declaratie hebben. Deze produkten dienen 2 jaar eerder, per 13-12-2014, voorzien te zijn van een voedingswaarde-declaratie conform (EU) nr. 1169/2011.

Het lettertype moet mogelijk vergroot worden en enkele andere zaken aangepast of toegevoegd worden. Uiteraard zal dit met de nodige praktische problemen gepaard gaan zoals ruimtegebrek.

Hieronder ziet u een voorbeeld opzet van het nieuwe etiket. Beweeg de muis over het etiket om en kom direct bij de bijbehorende informatie.