Disclaimer

hetNIEUWEetiketteren.nl is een initiatief en een merknaam van KTBA Kwaliteitszorg BV. De informatie die in deze website ter beschikking wordt gesteld is met de grote zorgvuldigheid geselecteerd en gepubliceerd. Aan de inhoud van de website www.hetnieuweetiketteren.nl kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website is eigendom van KTBA Kwaliteistzorg BV. Verspreiding of gebruik van (delen van) de inhoud door derden is niet toegestaan. KTBA Kwaliteitszorg BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het toepassen door derden van de door haar in deze website aangeboden informatie, interpretaties en adviezen. Het toepassen van de aangeboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Wij adviseren bezoekers van deze website om bij het toepassen van de Etiketteringswet- en regelgeving altijd ondersteuning in te schakelen van specialisten zoals KTBA Kwaliteitszorg BV.

Op alle diensten van KTBA Kwaliteitszorg BV zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze hier inzien en downloaden.

 

Voor vragen over deze website of over onze diensten gelieve contact op te nemen via 0800 555 888 0.